Omdømmeprosjektet ble etablert i 2005 av Byen Vår Drammen, Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Drammen kommune. Målet var å markedsføre byens utvikling og forvandling, samt å bedre omdømme, økt befolkningsvekst og økt næringsetablering.

Les mer om Omdømmeprosjektet (2005-2016) her…

NV2020 Prosjekttidslinje

2016
juni | 2016

Næringsvekst 2020 vedtas i bystyret

Næringsvekst 2020 vedtas i bystyret

Omdømmeprosjektet blir fra 2017 erstattet av et nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet, Næringsvekst 2020, med formål å skape nye arbeidsplasser i Drammen. Næringsforeningen blir tildelt sekretariat for Næringsvekst 2020 – en forsterker for vekst og innovasjon i Drammensregionen

august | 2016

Oppstart hos Næringsforeningen

Oppstart hos Næringsforeningen

Næringsforeningen starter arbeidet og etablerer prosjektledelse

september | 2016

Forberedelser starter

 • Arbeid med prosjektbeskrivelse og overordnede mål starter
 • Rekruttering av samarbeidspartnere (innledende samtaler)
oktober | 2016

Forberedelser i oktober

Forberedelser til workshops i de ulike satsningsområdene

oktober | 2016

Prosjektledere

Prosjektledere fordelt på satsningsområdene
november | 2016

Workshops

Workshops

Workshops for satsningsområder ble avholdt i november og desember. Her et bilde fra helse-workshopen hos Godt Sagt kommunikasjon.

desember | 2016

Styringsgruppe etableres

Styringsgruppe etableres

Fra venstre:

 • Kari Lien fra Drammen kommune
 • Tom Søgård fra Byen Vår Drammen
 • Paul Røland fra Drammen kommune
 • Stig Møllersen fra Rambøll
 • Vidar Nesse fra Deloitte
 • Hans Petter Tonum, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen

I tillegg møter Hans Arne Odde fra Godt Sagt kommunikasjon som strategisk rådgiver (observatør) og prosjektleder Cecilie Brunsell fra Næringsforeningen.

desember | 2016

Prosjektbeskrivelse og rapporter fra workshops sluttføres

desember | 2016

Kreative byråer

Kreative byråer

10 kommunikasjonsbyråer ble invitert til å bli med i Næringsvekst 2020 for å etablere en kreativ gruppe.

2017
januar | 2017

Advisory Board er på plass!

Advisory Board er på plass!

Advisory Board

 

Vi har fått med oss nasjonale ressurspersoner som har sitt virke utenfor Drammen, og som kan gi oss gode innspill og ideer.

januar | 2017

Ressursgrupper

 • Ressursgrupper for satsningsområdene etableres og arbeidet starter
 • Kreativ ressursgruppe etablert bestående av 6 kommunikasjonsbyråer
januar | 2017

Invitasjon til Takeoff

Invitasjon til Takeoff
februar | 2017

Nordic EV-Summit (Elbil-konferanse)

 

 • Næringsvekst 2020 bidro til at Drammen var representert med stand og arrangement under konferansen med mange tilreisende deltakere.
 • Nettverket Grønn Konkurransekraft arrangerte Grønn Businessmorgen (frokostmøte) under EV-Summit.
 • Destinasjon Drammen (Byen Vår Drammen), Turistinformasjonen og Grønn Konkurransekraft hadde felles stand med lokale kortreiste fristelser innen mat og drikke.
februar | 2017

Takeoff på Union Scene

Takeoff på Union Scene

Næringslivet i Drammen viser igjen sin vilje til å løfte i lag. Over tre hundre forventningsfulle deltakere ble den 22. februar introdusert for ”Næringsvekst 2020” – et samarbeidsprosjekt som vil sette Drammen på kartet som en foregangsby på næringsvekst og innovasjon. Vårt ubeskjedne inntrykk er at næringslivets kvinner og menn ble både inspirert og engasjert. Les mer om arrangementet her

februar | 2017

Video fra Takeoff

Lærerikt, moro og veldig inspirerende, var ord som ga gjenklang i de gamle mursteinsveggene på Union Scene etter det tre timer lange forestillingen der folk også fikk anledning til å snakke med hverandre underveis: – Nå er det opp til oss!

mars | 2017

Utarbeide strategi

Utarbeide strategi

Arbeid med overordnet kommunikasjonsstrategi

mars | 2017

Prosjektside: www.nv2020.no

Prosjektside: www.nv2020.no

Prosjektsiten www.nv2020.no lansert

april | 2017

Partnere fulltegnet

Partnere fulltegnet

Hovedsamarbeidspartnere og partnere på plass
Se oppdatert liste på www.nv2020.no

mai | 2017

Fjordkonferansen 2017

Næringsvekst 2020 forsterket Fjordkonferansen på mange måter. Den ble arrangert i et telt på sykehustomta på Brakerøya.

juni | 2017

NV2020: Rundbordskonferanse

Alle hovedsamarbeidspartnere, partnere, medlemmer av styringsgruppe, Advisory Board og ressursgrupper ble invitert til en inspirerende og utviklende ettermiddag og kveld. Hensikten med møtet var å bli kjent med hverandre, gi innspill og gode ideer og høre om planlagte aktiviteter. Deltakerne fikk innsikt i noen av aktørenes tanker om Næringsvekst 2020 og alle ble tok utfordringen om å bidra i rundbordsdiskusjonene.

juni | 2017

Drammen Works lanseres

Drammen Works er Næringsvekst 2020s markedsmessige «ansikt og stemme». Alle kommunikasjonstiltak som utvikles gjennom «Næringsvekst 2020» er signert Drammen Works. Hjemmesiden drammenworks.no skal bli Drammens største og viktigste næringsrettede kanal for informasjon og inspirasjon.

 


 

Hjemmeside: (www.DrammenWorks.no (gammel url)
Facebook: Gammel urlwww.facebook.com/drammenworks

 

juni | 2017

Drammen Works: Sommerkampanje

Innholdskampanje hvor vi bruker sosiale medier til å løfte opp og frem et utvalg historier fra næringslivet i Drammen – spiller på tilgjengelighet og ordets vide betydning (fra human kapital til knutepunkt). Mål: Å forankre Drammen Works gjennom sommeren.

Les artiklene på www.drammenworks.no

juli | 2017

Prosjekt: Den tilgjengelige byen

 

Bakgrunn: Rent geografisk har Drammen alltid vært en tilgjengelig by. Men det er så mye mer! Det å være, bli eller gjøre seg tilgjengelig er i stadig større grad en referanse på hvordan vi tenker og hva vi gjøre her i byen.

 

Formål: Kartlegge og utredede om og hvordan Drammen kan ta en strategisk posisjon som Norges mest tilgjengelige by gjennom Næringsvekst 2020. Hvordan bygge et strategisk innhold i prosjektet og etablere Drammen som den tilgjengelige byen? Hvordan og hvor kommunisere dette i fellesskap?

august | 2017

Kompetansegrunnlag

 

Knut Vareide og Telemarksforskning bidrar med nødvendig kompetansegrunnlag.

august | 2017

Drammen Works på Linkedin

september | 2017

Felles kampanje: Vi valgte Drammen

/dw/vivalgtedrammen/

 

Dagen etter stortingsvalget lanserte Drammen Works den første kommunikasjonskampanjen i prosjekt Næringsvekst 2020.
Gjennom sterk digital synlighet, dialog i sosiale medier og fire helsider i Aftenposten får omverdenen se Drammen fra næringslivets ståsted, et perspektiv som skal bidra til å synliggjøre byens kvaliteter og næringslivets mange muligheter.

 

Se innholdet i kampanjen på www.DrammenWorks.no

september | 2017

Prosjekt: Smart City Drammen

 

Hvordan kan Drammen bli verdens smarteste by?

 

Smart City Drammen vil sette Drammen på det internasjonale teknologikartet. Gjennom deling av tilgjengelig data og bruk av lokale virksomheter vil Drammen bli attraktiv for etablering og startups. Vi ønsker at Drammen skal være et laboratorium!

 

Les mer på www.smartcitydrammen.no

september | 2017

Næringslivets Dag

På Næringslivets dag var Næringsvekst 2020 og Drammen Works tilstede med stand. Næringsvekst 2020 og DNB arrangerte StudentArena med et skreddersydd program for studentene på Høgskolen. Les mer om StudenArena her

oktober | 2017

Eiendomskampanje: Sneak Preview

HVORFOR INVESTERE I DRAMMEN?

 

Eiendomsutviklere og investorer satser som aldri før i Drammen. Både lokale, nasjonale og internasjonale aktører tror på Drammen, og ser et stort potensial for vekst, utvikling og investering i byen vår.

 

Se kampanjen på www.DrammenWorks.no

oktober | 2017

Drammen Works på Eiendomsdagen

 

Se fremtidens Drammen i Virtual Reality

 

Deltakerne på Eiendomsdagen fikk oppleve 3400 meter med investeringsvilje gjennom VR-briller. Dette var en forhåndskikk (sneak preview) av vr-visning av skyline Bragernes og Strømsø med utvalgte eiendomsprosjekter. Dette for se hvordan fremtidens Drammen vil bli med eiendomsprosjekter som er vedtatte og som blir realisert. Vi vil i 2018 utvikle og utvide opplevelsen. Tilbakemeldingene var meget gode.

november | 2017

NV2020: Gründerkonferanse

I uke 46 arrangerte Nærinsgforeningens Gründernettverk Gründeruka i Drammensregionen. I den forbindelse inviterte Næringsvekst 2020 til en halvdagskonferanse torsdag 16. november der vi satte innovasjon og entreprenørskap på dagsorden. Kort fortalt: Jan M. Moberg: – Drammen har et ufortjent godt rykte. Torger Reve (BI): – Bør relansere «Kremmerbyen Drammen», Richard E. Petersen (Vicotee AS): – Vi vil bygge Smart City Drammen og Eirik Andreassen (Digital Norway): – Drammen og Norge må digitaliseres.

Les mer fra fyldig dekning i Drammens Tidende her (bak betalingsmur).

 

november | 2017

En-til-en Partner-møter

En-til-en Partner-møter

Prosjektlederne vil i løpet av november og desember gjennomføre møter med alle hovedsamarbeidspartnerne. Vi ønsker fornøyde partnere som opplever at Næringsvekst 2020 gir verdi til alle involverte.

2018
januar | 2018

Drammen Works forbedres

Drammen Works forbedres

Vi gjør nødvendige forbedringer for vår kommunikasjonsstemme Drammen Works

 • Strømlinjeformer budskapsplattformen og spisser kommunikasjonsstrategien
 • Forbedrer nettsiden www.DrammenWorks.no og kanaler som Facebook og LinkedIn
 • Ferdigstiller publiseringsplan for å sikre kontinuerlig oppdateringer og nyheter fra Drammen Works
januar | 2018

Ny ressursgruppe for Helse

Ny ressursgruppe for Helse

Endelig er arbeidet i helsesatsningen i Næringsvekst 2020 satt i gang med formål blant annet om å sette Drammen på helse-kartet i Norge. Det nye sykehuset som står innflytningsklart i 2024/25 på Brakerøya vil få feberen til å stige for alvor i Drammen. En ting er alle nye arbeidsplasser som vil etableres på det nye sykehuset, men det vil også skape store ringvirkninger for hele byen.


Vi forsøker å løfte blikket for å hente impulser og mulighetsrom nasjonalt og internasjonalt derav deltakere i ressursgruppen:

 • MSD Norge, Hans Petter Strifeldt, Direktør, kommunikasjon og samfunnskontakt
 • NHO, Grete Karin Berg, regionsdirektør i Buskerud
 • Norway Health Tech, Bent-Håkon Lauritzen, Advisor Market Development
 • Vitensenteret Helse og Teknologi, Helse Sør-Øst, Janne Dugstad, leder
 • Eidos AS/Drammen Helsepark , Ansgar Gabrielsen, rådgiver og tidligere helseminister
 • Aleris, Ingvild Kristiansen, Viseadministrerende direktør Omsorgstjenester
 • Yttreeide AS, Morten André Yttreeide, rådgiver
 • Scan-Med AS, Bjørn Johnsen, daglig leder
 • Buskerud Fylkeskommune, Gøril Elisabeth Trælstad, prosjektleder Helseklynge
 • Drammen Kommune, Kari Solberg Økland, næring/helse

For spørsmål, kontakt oss gjerne:

Prosjektleder for Næringsvekst 2020: Helse
Jostein Rensel
Prosjektleder i Næringsforeningen i Drammensregionen
Mob: 48 32 64 00
Send mail

 

 

februar | 2018

Ressursgruppe for gründersatsningen

Ressursgruppe for gründersatsningen

Ressursgruppa møtes ofte for å definere tiltak for at antall gründere skal vokse i regionen og at de skal få den hjelpen de trenger for å lykkes. I fjor ble det arrangert blant annet gründer-cafeer, gründeruka og egen gründerkonferanse på høsten. Vi vet at gründere gjerne ønsker seg kunnskapsklynger, nettverk og møteplasser, men Drammen Works har som mål å komme enda mer til bunns i dette, og gjøre en grundig undersøkelse av hvordan vi kan gjøre Drammen mer attraktiv som utklekkingssted for nye selskaper og nye produkter og tjenester.

 

Her er aktørene i ressursgruppen:

 • Trond Østgaard, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Vidar Nesse, Deloitte
 • Kathrine Kofstad, Innovasjon Norge
 • Lisbeth Torkildsen, Etablererveiledningen i Drammensregionen
 • Bodil Buch, DNB
 • Kari Lien, Drammen kommune
 • Sondre Nygård, NYG Reklame
 • Mette Thilemann, Driv Inkubator

 

februar | 2018

Store ambisjoner i eiendomsbransjen

Store ambisjoner i eiendomsbransjen

Ressursgruppa for eiendomsutvikling setter store ambisjoner for attraktive Drammen. Her planlegges det store kommunikasjonskampanjer og eventer i 2018 og ytterligere satsning på Kontordestinasjon Drammen 2025 (KD25). Bildet er fra en annonse fra siste utgave av Drammen24.


Ressursgruppen for eiendomsutvikling i Næringsvekst 2020 er:

 • Svein-Ove Pettersen, Rambøll
 • Anders Wang, Holtefjell
 • Ellen Kolstad, Wilh. Kolstad AS
 • Hakon Lærum, Hakon Lærum Consulting
 • Bjørn Breian, Bermingrud
 • Stig Møllersen, Rambøll
 • Sven Mile, Glitre Eiendom
 • Jørgen Knetter, Veidekke
februar | 2018

KD25-invitasjon til Drammen

KD25-invitasjon til Drammen

Kontordestinasjon Drammen 2025 ønsker å vise eksterne aktører de nyeste eiendomsprosjektene og byens konsulentmiljø presenterer seg og inviterer til middag på Bølgen & Mois nyåpnede restaurant. Arrangementet er kun for inviterte deltagere. KD25 er fra og med 2018 en del av eiendomsatsningen i NV2020.

februar | 2018

Smart City Drammen – et steg nærmere verdens smarteste by

Spennende møte fredag med partnere: Sensorer, kunstig intelligens og kreative mennesker vil gjøre Drammen til en smart by.

Partnere i satsningen er internasjonale store aktører som Analog Devices og Arrow og utgjør initiativet SCD sammen med digitaliseringsenheten i Drammen Kommune og lokale aktører fra teknologi- og eiendomsbransjen med Vestaksen Eiendom og Virinco AS i spissen!

Bilde: Chris Cokayne fra Analog Diveces diskuterer med digitaliseringsjef Frank Baklid fra Drammen Kommune om ulike skyløsninger Smart City Drammen skal bruke for å samle data.

Les mer og meld gjerne din interesse: www.smartcitydrammen.no

april | 2018

Drammen søker flere kloke hoder

Nå har vi nettopp gjennomført en spennende felles rekrutteringskampanje som bygger på at vi synes bedre når vi står sammen. Idéen til rekrutteringskampanjen kom da flere lokale næringslivsaktører slet med å få tak i de ”rette folka” til sine stillinger.

Næringsvekst 2020 tok utfordringen og sammen med flere partnere har vi synliggjort at Drammen allerede har mange kompetansearbeidsplasser, spennende fagmiljø og vi har synliggjort at man derfor ikke nødvendigvis må dra til Oslo eller andre steder for finne denne rette jobben.

Se kampanjen her

april | 2018

Søker kloke hoder

Næringslivet i Drammen søker nå etter flere høyt kvalifiserte medarbeidere. Du finner spennende stillinger innenfor helse, økonomi, jus, revisjon, kommunikasjon, eiendom, bygg/anlegg, konsulent osv på klokehoder.drammenworks.no.

 

april | 2018

«Give a job» på Union Scene

16.april ble «Give a Job» arrangert på Union Scene i Drammen i samarbeid med Internasjonale Drammen. Programmet bestod av både foredragsholdere, suksesshistorier og jobbmesse. Formålet med arrangementet er å knytte innvandrere og flyktninger tettere til næringslivet, og tilrettelegge for å bygge nettverk og relasjoner. 

«Give a Job» er en nasjonal inkluderingsdugnad som jobber konkret med å synliggjøre innvandrere og flyktningers kompetanse og kunnskap for arbeidsgivere, slik at flere får muligheten til å komme ut i arbeid.

Næringsvekst 2020 var samarbeidspartner i arrangementet.

Les mer om Drammen Works artikkel etter arrangementet her

april | 2018

Kontordestinasjon 25: Meglerne lot seg friste

– Det er første gang i bedriftens 30-årige historie at vi har blitt invitert til et lignende opplegg, sier administrerende direktør Anders Bjerke i Oslo-selskapet Totalreform som nå ser for seg mange muligheter i Drammen. Bjerke var en del av en delegasjon med søkemeglere fra Oslo og Akershus som besøkte Drammen i forrige måned. Og bakgrunnen for at et tyvetalls søkemeglere fra Oslo, Bærum og Asker kastet seg på det samme toget var en invitasjon fra Kontordestinasjon Drammen 2025(KD25).

Det konkrete formålet med ”togutflukten”…...les mer her.
KD25 er lagt inn under satsningen på eiendomsutvikling i Næringsvekst 2020.

april | 2018

Vårrengjøring på DrammenWorks.no

Vi har gjort noen endringer og flyttet på innhold for enklere å finne frem til innholdet på vår kommunikasjonshub www.DrammenWorks.no. Ta gjerne en titt her

mai | 2018

Digitalisering, omstilling og innovasjon

Tema:Ta digitaliseringsutfordringen på alvor: Unike muligheter for omstilling og innovasjon for ambisiøse SMBer. Digitale teknologier gjør det mulig å tenke nytt, finne nye løsninger, effektivisere, løse gamle problemer på nye måter og ikke minst skape ny næringsvirksomhet. Samlingen om digitalisering, omstilling og innovasjon ble arrangert  i Energibygget på Union Brygge. Næringsvekst 2020 var sponsor og initiativtaker sammen med Innnovasjon Norge til arrangementet.

For mer informasjon om innholdet i samlingen, les mer her

mai | 2018

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov

Næringsforeningen har nylig opprettet et nettverk med fokus på kompetanse, utvikling og de store utfordringene arbeidslivet nå står foran.

 

Arbeidslivet er i stadig endring, noe som påvirker kompetansebehovene for den enkelte, for arbeidsgivere og for samfunnet ellers. Fremover må vi regne med store endringer i kompetansebehovene. Noe vil følge som konsekvens av demografisk endring, digitalisering, innovasjon og andre utviklingstrekk som allerede har skjedd, men der vi så langt bare har fått en begrenset del av de samlede virkningene.

 

Les mer om arrangementet | Les artikkel i Drammen 24

mai | 2018

Søker kloke hoder

cecilie brunsell nfdr

Drammen har startet jakten på ere kloke hoder. Nå går Næringsvekst 2020-prosjektet sammen med ti lokale bedrifter for å løfte kompetansenivået i byen.

 

Med et sterkt voksende næringsliv er Drammen i ferd med å innta rollen som Østlandets viktigste knutepunkt utenfor Oslo. Næringsvekst 2020 har som mål å forsterke prosesser som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser. Dette er et fellesprosjekt og et samarbeid mellom næringslivet i Drammen, kommunen og Næringsforeningen i Drammensregionen.

 

Les mer om kampanjen

mai | 2018

Tilgjengelige Drammen

Drammen er en kompakt by med det aller meste i umiddelbar nærhet. Dette gjør Drammen komplett der alle forhold ligger til rette for å kunne jobbe og bo i samme by. I tillegg er Drammen beriket med høy kompetanse og nær relasjon til universitetsmiljøet. Og tilgangen til kollektive transportmuligheter og ikke minst Drammen havn, gjør byen til et knutepunkt.

 

Les mer om tilgjengelige Drammen, og våre 4 satsingsområder som gjør Drammen til et attraktivt sted både for næringsetablering og som bostedskommune.

mai | 2018

Fjordkonferansen 2018

fjordkonferansen 2018 drammen

Hvordan kan vi forvandle indre Drammensfjord på en urban og bærekraftig måte?

 

Det er spørsmålet eksperter og trendforskere skal forsøke å svare på torsdag 31. mai, under den femte utgaven av Fjordkonferansen i Drammen.

Under årets Fjordkonferanse vil det blant annet handle om hva som må gjøres for å sette menneskene i fokus, og hva som må til for å greie balansegangen mellom et godt miljø og god økonomi under utviklingen av indre Drammensfjord.

 

Les mer om arrangementet | Les artikkel i Drammen 24

mai | 2018

«Hva er det med Drammen?»

Hva er det som gjør at både lokale, nasjonale og internasjonale investorer kaster sine øyne på Drammen?

Drammen er en by som aldri sover. Drammen Works.

 

 


Les mer om kampanjen

juni | 2018

Økende investorinteresse

Drammen 24 investorinteresse

En fersk undersøkelse viser at det er hele 1300 næringsbygg i Drammen, og interessen for eiendommene er stadig økende fra utenbys investorer.

 

Eiendomshuset Malling & Co presenterte nylig en rapport som kartlegger samtlige næringsbygg i Drammen. Det er trolig første gang det er gjennomført en så omfattende kartlegging av næringseiendommer i kommunen.

 

– Interessen er spesielt stor fra Oslo-området som opplever en sterk konkurranse og høye priser for tiden. I Drammen har mange av investorene oppdaget et velfungerende marked like i nærheten der prisene ikke er altfor høye og utsiktene til bedre avkastning er gode.

 

Les artikkelen her

juni | 2018

«Hva er det med Drammen?» del 2

Er du interessert i vekstmuligheter, utvikling og investering i byen vår?

 

Drammen Works Facebook

 

Les mer om kampanjen | Se Facebooksiden til Drammen Works

juli | 2018

Helsepark til fem milliarder

Helsepark Drammen

Til en pris på mellom tre og fem milliarder kroner skal Drammen Helsepark bli Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge.

 

Det aktuelle området ligger vegg i vegg med sykehustomta på Brakerøya, rett ved Drammensfjorden. Den 100.000 kvadratmeter store tomten eies av Eidos Eiendomsutvikling og Bane Nor Eiendom, og det er også disse tok aktørene som står bak planene om den omfattende helseparken.

 

Helsepark AS er tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen som har som mål å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling.

 

Les artikkelen her

juli | 2018

Utvider mentorordningen

Drammen 24 Drammen works mentorordning

Internasjonale Drammen fosser videre, og nå er det også duket for utvidelse av mentorordningen.

 

– Ja, vi har fått den gledelige nyheten om at søknaden vår til Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet(IMDI), om støtte til en 50 prosent ansettelse i mentorordningen, er innvilget. Det betyr at vi kan videreutvikle ordningen og gjøre den større, opplyser en fornøyd prosjektleder Beate Ryttersveen Sand i Næringsforeningen for Drammensregionen.

 

Mentorordningen er en del av Internasjonale Drammen som skal bidra til at det innen 2020 skal ansattes minst tusen arbeidsledige med innvandrerbakgrunn i regionen. Dette er ett av flere virkemiddel for å nå målet. Mentorene som benyttes er personer med nær tilknytning til næringslivet, og de skal blant annet bidra med sitt nettverk, bransjekunnskap samt veilede i forhold til arbeidskultur og «stammespråk» i norsk næringsliv.

 

Les artikkelen her

august | 2018

Lærte å få seg jobb

Karrieredagene Drammen NV2020 Drammen Works

Karrieredager

 

Det er karrieredager ved de fleste av campusene til Høgskolen i Sørøst-Norge, og i Drammen var det Næringsforeningen i Drammensregionen som stod som arrangører i nært samarbeid med studentene. Under arrangementet den 16. april fikk potensielle arbeidsgivere mulighet til å vise seg frem for studentene som selv fikk et innblikk i hvilke jobbmuligheter som finnes i det regionale næringslivet.

 

– Næringsforeningen i Drammensregionen er opptatt av at studenter og næringslivet skal ha en tettere kobling, påpeker prosjektmedarbeider Anniken Aasen Thommessen.

 

Les artikkelen her

september | 2018

Gründerverksted – tema Pitch

Hva er målet ditt når du snakker om din egen virksomhet og forretningsidé til andre? Tenker du over hva du egentlig vil med det, til hvem du snakker og hva du egentlig sier?

gründerverksted drammen

 

Gründerverkstedet skal være en trygg øvingsarena hvor du treffer likesinnede og blir utfordret, får sparring, går utenfor komfortsonen.

 

Les mer om arrangementet

september | 2018

– Universitetsstatusen vil løfte næringslivet i Drammen

USN Drammen

Universitetet i Drammen har en klar strategi for hvordan de skal gjøre morgendagens arbeidstakere rustet for arbeidslivet og for hvordan de kan være med på å løfte byens næringsliv.

 

– Universitetsstatusen er et kvalitetsstempel som kan løfte både byen vår, studentene og næringslivet til nye høyder, sier arbeidslivskoordinator i Universitetet i Drammen, Trond Ingard Østgaard.

 

Til stor glede for både ansatte og studenter ble Høgskolen i Sørøst-Norge til Universitetet i Sørøst-Norge 4. mai i år. Drammen kan endelig smykke seg med universitetsstatus, etter systematisk jobbing i over 20 år. Arbeidslivskoordinator i Universitetet i Drammen, Trond Ingard Østgaard, er ikke i tvil om hva det vil bety for næringslivet i Drammen.

 

Les hele artikkelen

september | 2018

Rapport næringslivsomdømme 2018

Rapport næringslivsomdømme 2018

56 % oppgir å ha positive assosiasjoner til Drammen mtp. næringslivsetablering.

 

Omdømmeundersøkelsen for næringslivet i Drammen har følgende formål:

 • Måle og dokumentere omdømmet til næringslivet i Drammen, herunder hvordan næringslivet i Drammen oppfattes sammenlignet mot andre regioner, kjennskap til aktuelle forhold i Drammens næringsliv og bedrifters syn på etablering i Drammen.
 • Undersøkelsen er en fortsettelse av byens omdømmeprosjekt og videreutvikling i forhold til vedtatte mål og strategier

 

Det er gjennomført 300 telefonintervju i uke 22, 23 og 24 i 2018. Målgruppen for undersøkelse er daglige ledere i bedrifter i Oslo og Akershus med over 5 ansatte.

 

Les hele markedsundersøkelsen her

september | 2018

Drammen Works – byens stemme – er halvveis – og godt i gang

dt.no NV2020

Næringsvekst 2020 ble etablert i 2016 som et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og næringslivet. Halvveis i prosjektets levetid kan det være betimelig å avgi en statusrapport.

 

Målet er å bidra til næringsvekst og medvirke til at Drammen når målet om én ny arbeidsplass for hver annen nye innbygger. Prosjektets fire hovedsatsingsområder er gründer, eiendomsutvikling, helsenæring og besøksnæring/handel.

 

Næringsvekst 2020 handler først og fremst om å kommunisere, organisere og koordinere innsatsen. De konkrete tiltakene som skaper arbeidsplasser er ment å komme i den enkelte bedrift, klynge eller bransje – gjerne kreert og drevet fram i de ressursgruppene som nå er i arbeid innenfor hvert satsingsområde.

 

Les hele artikkelen her

september | 2018

Ledige kontorlokaler

Næringslivet i byen har blitt kjent for å samarbeide om å vise frem Drammen som en attraktiv by for mennesker og bedrifter. Nå gjør de det igjen. Åtte eiendomsutviklere og tre næringsmeglere går sammen om å vise frem det beste byen har å by på av kontorlokaler.

 

Ledige kontorlokaler

 

Viser krefter

 

De har samlet sine beste ledige lokaler i én portal her. Denne siden annonseres det nå bredt ut til beslutningstakere på det sentrale Østlandet, hovedsakelig i Akershus og Oslo.

 

– Nå samler vi krefter og viser frem noe av det beste byen har å by på av tilgjengelige og attraktive kontorlokaler. Her får man flunkende nye og høyteknologiske lokaler i gangavstand fra toget eller rett ved E18, for en betydelig lavere pris enn i Oslo, sier prosjektleder for Næringsvekst 2020 Cecilie Brunsell.

 

Se kampanjen her

september | 2018

I Drammen står vi sammen


– Det er spennende å være næringsmegler i Drammen. Pågangen er stor både fra bedrifter i og utenfor Drammensregionen. Stadig flere ser på mulighetene hos oss, sier Knut Holter i Eiendomssenteret. Nå deltar de tre næringsmeglerne i det nye samarbeidet eiendomsbransjen har opprettet, der de har lansert en felles portal for ledige kontorlokaler i Drammen.

 

Se kampanjen her

september | 2018

Næringslivets dag 2018

Årets viktigste møteplass for næringslivet i regionen arrangeres for 18. gangI tillegg til B2B-messe med over 50 stands, tilbys høyaktuelle foredrag. GRATIS adgang – ingen påmelding. VELKOMMEN til Union Scene!

 

Næringslivets dag 2018

 

Les mer om arrangementet

oktober | 2018

Kampen om Østlandet

Næringslivets dag 2018

Kampen om Østlandets bedrifter, offentlige virksomheter og arbeidsplasser utkjempes nå regionene imellom. Hvordan kan Drammen vinne denne kampen?

 

Det er spørsmålet arrangørene av årets Eiendomsdag stiller seg. For torsdag 11. oktober settes kampen om Østlandet på dagsordenen under Eiendomsdagen 2018 i Drammens Teater. Arrangører er Svensson Nøkleby Advokat rma ANS, BDO, Eiendomssenteret AS og Næringsforeningen i Drammensregionen. Eiendomsdagen, som regnes som distriktets største bransjetre for eiendom, entreprenør, bygg og anlegg, ble arrangert første gang i 2013.

 

Les artikkelen her

oktober | 2018

Eiendomsdagen 2018

Hvordan kan Drammen vinne?

 

Eiendomsdagen 2018 setter kampen om Østlandet på dagsordenen. Hvordan kan Drammen vinne, og hva skal til for å få flere virksomheter til byen vår?

 

Torsdag 11. oktober var det endelig klart for Eiendomsdagen 2018, som i år holdt sted på Drammens Teater. Eiendomsdagen regnes som distriktets største bransjetreff for eiendom, entreprenør, bygg og anlegg, og ble arrangert første gang i 2013. I år var det ca. 250 påmeldte, som alle ønsker svar på et spørsmål – «Hvordan kan Drammen vinne kampen om Østlandet?»

 

 

Les mer om arrangementet

oktober | 2018

Vi har byen. Du har muligheten.

Drammen er en komplett by. Den har et variert næringsliv, attraktive boliger, et rikt kultur- og uteliv, mangfoldige fritidsaktiviteter, samt gode barnehager og skoler.

 

Byen er kompakt. Den er oversiktlig og tettpakket med bedrifter i ulike bransjer. Det varierte næringslivet og gode universitetsmiljøet har gitt oss en by med høy grad av kompetanse. Som et naturlig knutepunkt for transport og trafikk mellom vei, bane og båt, ligger alt til rette for fremtidig vekst og velstand.

 

Vi har byen. Du har muligheten.

 

 

 

Les mer om kampanjen her

 

oktober | 2018

Kreativ partnerkraft

Næringsvekst 2020 inviterer deg som partner til «Kreativ Partnerkraft» – en uformell, men særdeles viktig idédugnad for å skape gode og kreative kommunikasjonsaktiviteter i 2019. Din kompetanse teller, og sammen løfter vi Drammen til nye høyder.

 

Kreativt partnertreff

 

Les mer om arrangementet her

oktober | 2018

Kreativ partnerkraft

november | 2018

Teknologisk vekst i Drammen og i Glitre Energi

Energibygget i Drammen på kveldstid. Foto

Verden blir stadig mer digitalisert, noe som også påvirker fremtidens kompetansebehov. Utvikling, innovasjon og informasjonsteknologi er sentrale nøkkelord for mange stillinger i næringslivet, og behovene øker. – Utviklings- og innovasjonsmulighetene i energibransjen er mange, og Glitre Energi har ambisjoner om å være helt i front, sier Egil André Jacobsen.

 

– De aktørene jeg har møtt i Drammen er flinke til å samarbeide for å bidra til å løfte ny teknologi. Det er mer teknologi i Drammen enn det man får inntrykk av, og mange aktører er langt fremme og fremoverlente, forteller Egil André Jacobsen, konsernansvarlig for digital forretningsutvikling og innovasjon hos Glitre Energi.

 

Les hele artikkelen her

november | 2018

Sammen om gründerhus i Drammen!

Ansatte i Næringsforeningen i Drammensregionen avbildet på gata i Drammen på kveldstid. Foto

Drammen ønsker å ta posisjonen som ledende gründerby og frister de nasjonale gründermiljøene til å etablere seg i byen. Det ligger to millioner kroner i premiepotten når den åpne konkurransen nå utlyses.

 

– Vi søker aktører som kan presentere et bærekraftig og kommersielt konsept som skal forsterke byens og regionens sterke entreprenørskapskultur og bidra til nye arbeidsplasser, uttaler Tone Sørensen. Hun er prosjektleder for gründersatsningen i Næringsvekst 2020, et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og næringslivet i byen.

 

Les hele artikkelen her

november | 2018

Går du med en gründer i magen?

november | 2018

Løfter digitale Drammen videre

Ansatt i Husbanken i lokalet i Drammen. Foto

Byen er full av bedrifter i kontinuerlig utvikling, som ønsker morgendagens kunnskap velkommen med et økt fokus på digitalisering, teknologi og innovasjon. – Skal vi møte fremtidens krav til innbyggertjenester trenger vi fokus på kontinuerlig utvikling, sier Anders Jørgensen, kontordirektør for digitalisering i Husbanken.

 

For at næringslivet i Drammen skal kunne lykkes fremover er byen avhengig av at alle samfunnsaktører har fokus på fremtidens krav og endringer spesielt når det gjelder digitalisering.

 

– Det er allerede god kompetanse i Drammen, og mitt ønske fremover er at de ulike kompetansemiljøene skal styrkes ytterligere. Med min IT-bakgrunn ser jeg at det er store muligheter for å bygge opp en enda sterkere kunnskapsindustri med fokus på IT.

 

Les hele artikkelen her

desember | 2018

Må være kunnskapsdrevet

Kvinne som holder presentasjon på jobb med hvit tavle i bakgrunnen. Foto

– Vi må ha kunnskapsdrevet innovasjon i helsenæringen for å sikre fremtiden.

 

Det sier strategirådgiverne i konsulentselskapet Nofas AS i Drammen, et selskap som har spesialisert seg på strategirådgivning og finansiering av FoU- og innovasjonsprosjekter. Nofas besitter landets største kompetansemiljø innen strategisk rådgivning og bistand knyttet til finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter.

 

Les artikkelen her

desember | 2018

Jakter på de gode arbeidsplassene

Bilde av ordføreren i Drammen ute med grønn bakgrunn og kjede. foto

Drammen har store ambisjoner for videre byutvikling. Vi har lyktes med mye og byen er attraktiv, men videre vekst vil være avhengig av at vi kan tilby de gode jobbene til folk som ønsker å flytte hit.

 

Det vi ennå ikke har fått til i Drammen er at virkelig store virksomheter velger å flytte til byen og lokalisere seg ved jernbanestasjonen. Hvis vi kan lykkes med det vil det ha en viktig signaleffekt.

 

Dette har en rekke av de store eiendomsaktørene i Drammen tatt konsekvensen av. De har slått sine ressurser sammen og samarbeider i prosjektet «Kontordestinasjon Drammen 2025» (KD25), for å skape en plattform for å profilere byen eksternt, forteller Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen.

 

Les hele artikkelen

desember | 2018

– En spennende tid i vente

– En spennende tid i vente

De siste to årene har Drammen Works og Næringsvekst 2020, med aktive samarbeidspartnere og Drammen kommune, skapt et godt fundament for innovasjon og vekst. 2019 blir et nytt år med fokus på felles videre løft for å utvikle næringsomdømmet, øke attraktiviteten og skape grobunn for enda flere arbeidsplasser i regionen.

 

– Målet for 2019 er å forsterke de tiltakene som allerede er igangsatt, fortsette jakten på de kloke hodene, de spennende bedriftene og jobbe aktivt for videre vekst og utvikling i regionen, sier Cecilie Bjørgan Brunsell, leder for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen i Drammensregionen.

 

Les hele artikkelen

desember | 2018

Oppsummeringsnyhetsbrev

2019
januar | 2019

Ny styringsgruppe

Ny styringsgruppe i NV2020 / Drammen Works. foto

NV2020 / Drammen Works har fått ny styringsgruppe.

 

Fra venstre:

 

 • Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen
 • Stig Møllersen fra Rambøll
 • Paul Røland fra Drammen kommune
 • Vidar Nesse fra Deloitte
 • Tom Søgård fra Byen Vår Drammen
 • Cecilie Brunsell, prosjektleder NV2020 i Næringsforeningen i Drammensregionen
 • Kari Solberg Økland fra Drammen kommune

 

januar | 2019

Grunnlag for vekst

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

Drammensregionen har et svært godt grunnlag for vekst, med sin unike beliggenhet som knutepunkt og sine samferdselsforbindelser over sjø, på tog og på vei.

 

Drammen vil bli en av Norges 6. største kommuner etter 1. januar 2020 med alt det vil innebære av styrke og gjennomføringskraft. Arealsammensetningen i den nye kommunen byr på vekstmuligheter knyttet til en lengre og mer sammensatt kystlinje, større områder egnet for arealkrevende næringsformål og en satsning på infrastruktur som gir grunnlag for næringsvekst rundt kollektivknutepunktene.

 

Alt ligger til rette for ønsket vekst med lokalisering av arbeidsplasser, barnehager og skoler, offentlige rom og kulturtilbud. Dagens Drammen er allerede det som omtales som en «10- minutters-by». Det er den type by vi har behov for i fremtiden, hvor svært mye er innen rekkevidde på 10 minutter.

 

Les hele artikkelen.

januar | 2019

– Drammen har mye kompetanse og høye ambisjoner

Arne Reisegg Myklestad fra Dark Arkitekter

Stadig flere bedrifter får øynene opp for hvilke kvaliteter Drammen har å by på og ønsker å etablere næringsvirksomhet her. Det anerkjente arkitektfirmaet Dark Arkitekter AS åpner nå et avdelingskontor i byen. – Vi har allerede hatt noen prosjekter i Drammen, og da har vi sett at det finnes både muligheter og et marked her som er vel så spennende som i Oslo – om ikke mer, sier daglig leder, partner og arkitekt Arne Reisegg Myklestad.

 

Drammensregionen er i dag en av Østlandets mest attraktive regioner for næringsetablering. Én av grunnene er kompetansenivået i byen. Det varierte næringslivet og gode universitetsmiljøet, har gjort Drammen til en by med høy grad av kompetanse og et høyt kunnskapsnivå, noe ledelsen i Dark Arkitekter også har lagt merke til.

 

– I Drammen vil vi få muligheten til å hente ut kompetansen vi ikke får i Oslo. Vi ser at Drammen har har et bredt næringsliv. Som et større arkitektkontor, er vi vant til å håndtere store prosjekter. Vi mener derfor at vi vil være attraktive for dyktige arkitekter som ikke vil pendle fra Drammensområdet til Oslo, men jobbe i et stort arkitektfirma i byen sin, sier Reisegg Myklestad.

 

Les hele artikkelen.

februar | 2019

– Drammen har alt som skal til for å lykkes innen Fin-Tech

– Drammen har alt som skal til for å lykkes innen Fin-Tech

Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, var klar i sitt budskap da han talte til en fullsatt sal under konferansen Finansielle utsikter 2019 i Drammen onsdag 30. januar. – Drammen har både arenaene, kunnskapen og drivkreftene som trengs for å kunne bli en viktig Fin-Tech Hub.

 

I samarbeid med Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, Skue Sparebank, SpareBank 1, Sparebanken Øst og Næringsvekst 2020 arrangerte Næringsforeningen i Drammensregionen konferansen Finansielle utsikter 2019. Dette er andre året konferansen arrangeres. Her ble det blant annet presentert prognoser og forventninger til den finansielle utviklingen for det nye året, både hjemme og ute, samt at Drammen ble beskrevet som en by med store muligheter for økt næringsvekst.

 

En by for utvikling av finansteknologi

 

En av talerne var leder av Finans Norge, Idar Kreutzer. Han er medlem i Advisory Board i Næringsvekst 2020, og han har engasjert seg sterkt i byens næringsvekstprosjekt for å lokke flere kloke hoder til byen. Han mener Drammen har alt som skal til for å danne et kompetansemiljø innen finansteknologi.

 

Les hele artikkelen.

februar | 2019

Visningstur 2019: – Sammen setter vi Drammen på konferansekartet

Tirsdag 12. mars går startskuddet for visningsturen 2019, med hensikt om å vise fram Drammen som konferanseby. – Vi er stolt av samarbeidet mellom Byen Vår Drammen, byens hoteller og Drammen Scener, forteller Nina Tollefsen, leder i Destinasjon Drammen.   

 

Backstage på World Cup Skrisprint

 

Visningsturen arrangeres ikke på hvilken som helst dag. I år som i fjor faller dagen på World Cup Skisprint, og deltakerne på visningsturen får bli med bak kulissene på et av Drammens største arrangement.

 

– Deltakerne får mulighet til å bli med backstage på skisprinten, både for å se hvordan vi rigger for å ta i mot verdens største langrennsløpere, men også oppleve skisprinten på sitt beste i VIP-telt med servering. Vi vil vise at vi har både nettverk og ekspertisen som skal til for å ivareta den type arrangement, sier Tollefsen.

 

Les hele artikkelen her

mars | 2019

Næringsvekst 2020 mot 2019

NV 2020 og Drammen Works Satsningsområder

Næringsvekst 2020s partnere og Drammen kommune har sammen skapt et godt fundament for innovasjon og vekst i Drammensregionen.

 

Næringsvekst 2020s hovedoppgaver er å organisere, koordinere og kommunisere tiltak og initiativ med hensikt å bidra til næringsvekst i byen vår. I 2019 skal vi løfte videre gjennom ytterligere fokus på økt næringsomdømme, økt næringsattraktivitet og målbare resultater i relasjon til etablering av flere arbeidsplasser i regionen vår. Sammen skal vi fortsette jakten på de kloke hodene, de spennende bedriftene og jobbe aktivt for videre vekst og utvikling.

 

Les hele artikkelen her

mars | 2019

Vinner av gründerhus-konsept

Bilde av Drammen på kveldstid

Drammen og Drammensregionen har i norsk målestokk en sterk entreprenørskapskultur, og Drammen ønsker å ta en posisjon som ledende gründerby i Norge. I november 2018 inviterte Næringsvekst 2020 til en åpen konkurranse med hensikt å premiere byens mest lovende og komplette gründerhus-konsept.

 

Tre meget gode søknader ble sendt inn til konkurransen hvor premien er 2 millioner kroner i tilskudd, og nå er vinneren kåret. Offentliggjøringen og presentasjonen av vinnerkonseptet finner sted på Rådhuset i Drammen 18. mars.

 

Les hele artikkelen her

mars | 2019

Visningstur 2019: – Drammen viste seg på sitt beste!

Bilde av Drammen fra oven.

30 spente deltagere møtte opp på Clarion Hotel Tollboden i Drammen tirsdag 12. mars for å delta på årets visningstur i regi av Byen Vår Drammen, byens hoteller og Drammen Scener.

 

Formålet med visningsturen er å vise frem Drammen som konferanseby og samtidig få muligheten til å vise deltagerne hvilke kvaliteter byen har (link til forrige artikkel). Besøksnæring er et av Næringsvekst 2020s fire satsingsområder. Byen Vår Drammen har etablert selskapet «Destinasjon Drammen» for å øke synligheten til byens besøksnæring og handel.

 

– Tilbakemeldingene fra gjestene har vært svært positive. Gjestene ga uttrykk for at de opplevde å bli kjent med en hel by i løpet av en dag, og de var positivt overrasket over de korte avstandene mellom hotellene, Union Scene og Drammens Teater, forteller Tollefsen og fortsetter:

 

– De var faktisk så fornøyde at de ønsket en ny visningstur til sommeren også, og den planlegger vi å legge til Elvefestivalen!

 

Les hele artikkelen her

mars | 2019

The Creators Community vant to millioner til gründerhus-konsept

The Creators Community vant to millioner til gründerhus-konsept

The Creators Community er ledende i Norden på å utvikle innovasjonshuber, og MESH er et kjent navn for mange. Nå skal de bygge opp en hovedhub for Drammens innovasjonsmiljø på rundt 4.000 m2 i samarbeid med det lokale eiendomsselskapet Vestaksen Eiendom AS.

 

– Målet vårt er å lage Drammens storstue for innovasjon, med nasjonale og internasjonale koblinger og muligheter, sier Anders Mjåset fra The Creators Community.

 

The Creators Community er operatøren og utvikleren av huben NODE, mens det lokale eiendomsselskapet Vestaksen Eiendom AS er eiendomspartneren. Sammen utgjør selskapene utviklingsteamet som må til for å realisere en ambisiøs lokal hub på internasjonalt nivå. Vestaksen vil også bidra med lokalkunnskap, nettverk og driftssamarbeid.

 

Les hele artikkelen her

mars | 2019

Erichsen & Horgen etablerer seg i Drammen

 

Erichsen & Horgen er allerede i gang med mange prosjekter i Drammen, og flere skal det bli, forteller Jorde videre. Prosjekt Nytt sykehus i Drammen, hvor Erichsen & Horgen er inne på rådgiversiden med fagene VVS, VA, energi og miljø, er et stort prosjekt som vil gå over flere år. Prosjektet er nå inne i en spennende detaljprosjektfase og sykehuset skal stå ferdig i 2025.

 

Les mer

mars | 2019

Endelig vokser antall arbeidsplasser i Drammen!

Endelig vokser antall arbeidsplasser i Drammen!
april | 2019

Konferansebyen Drammen: – En positiv by for vekst og etablering

Drammens nye hotell Quality Hotel River Station i byggeprosess med blå himmel. foto

Nordic Choice Hotels drifter allerede to hoteller i Drammen; Comfort Hotel Union Brygge og Clarion Collection Hotel Tollboden, men allerede i november i år står det nye hotellet i samme kjede klart.

 

Torgeir Silseth, Chief Executive Officer i Nordic Choice Hotels, har klokketro på byen.

 

– Drammen er en fremoverlent og offensiv by, og det å få muligheten til å etablere et tredje hotell i byen var en spennende mulighet vi ikke kunne si nei til. Vi opplever at byen har en positiv grunnholdning til nyetablering, og at det generelt finnes en positiv glød i byen. Det får oss til å tro at det kommer til å bli enda bedre fremover, og at næringslivet kommet til å blomstre, sier Torgeir Silseth.

 

Les hele artikkelen her

april | 2019

Skal bli Nordens mest bærekraftige kontorbygg

Skal bli Nordens mest bærekraftige kontorbygg
april | 2019

Vi har byen. Du har muligheten.

Vi har byen. Du har muligheten.
april | 2019

Nye Drammen kommune

Nye Drammen kommune
april | 2019

Ungt tek-miljø satser i Drammen

Kvinne som holder frem Oss-app på telefonen sin i åpent kontorlandskap. foto

Informasjonsteknologi, utvikling og innovasjon får stadig større rolle i flere bransjer i næringslivet. Spesielt i energibransjen går digitaliseringen fort, med et økende fokus på smarte løsninger, effektivisering og modernisering.

 

Den drammensbaserte gründerbedriften Oss Norge har utviklet Oss-brikken med hensikt om å tilgjengeliggjøre data om strømforbruket til forbrukerne for å skape økt bevissthet rundt kilowattimer, skape en verdi for kunden og sammen kunne bidra til at strømforbruket og atferden endres og effektiviseres.

 

Janne Blaasvær, daglig leder og markedssjef i Oss Norge, forteller at bedriften har store ambisjoner for fremtiden og ønsker å være en aktør som utfordrer de tungt etablerte bedriftene i bransjen.

 

Les hele artikkelen

april | 2019

Malermester Buer: – Drammen har et attraktivt næringsliv

Daglig leder i Malermester Buer i gangen på kontorlokalet med logoen til bedriften malt på veggen bak. Foto

Drammen har et variert næringsliv. Det er registrert rundt 7300 foretak så langt i 2019, og næringslivet kjennetegnes av god lønnsomhet og mange nyetableringer. Malermester Buer er en av mange bedrifter som har tatt valget om Drammen.

 

– Drammen er i stor utvikling, og vi opplever god vekst, forteller Ingar Aasen, daglig leder i Malermester Buer Drammen AS.

 

Malermester Buer Drammen AS er et datterselskap i Buer Gruppen som er en av Norges største leverandør av profesjonelle malertjenester.

 

Les hele artikkelen her

mai | 2019

Bli med på Bærekraft 2.019!

Bli med på Bærekraft 2.019!
mai | 2019

Bærekraft i praksis

Bærekraft i praksis

Hva betyr bærekraft for min lønnsomhet og bunnlinje? Det er tema for bærekraftkonferansen i Drammens Teater.

 

Det er første gang vi arrangerer en bærekraftkonferanse på dette nivået i vår region, påpeker prosjektleder Liv Gaarder- Larsen i Internasjonale Drammen. Konferansen arrangeres i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen.

 

Bunnlinja

 

– Mange forbinder bærekraft bare med klima og miljø, men bærekraft handler jo egentlig om så veldig mye mer. Det dreier seg også om sosial bærekraft og ikke minst om økonomisk bærekraft og lønnsomhet i den enkelte bedrift. Vi ønsker gjennom denne konferansen å synliggjøre hva bærekraft betyr for lønnsomheten og bunnlinjen for bedriftene, påpeker prosjektleder Adnan Afzal i Næringsforeningen i Drammensregionen.

 

Les hele artikkelen her!

mai | 2019

Næringslivets universitet

Næringslivets universitet

– Det er store endringer i kompetansebehovet i både næringslivet og i offentlig sektor, og vår jobb som universitet er å utdanne den arbeidskraften arbeidslivet trenger.

 

Det sier rektor Petter Aasen ved landets fjerde største og aller nyeste universitet; Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som har et av sine største studiesteder på Papirbredden i Drammen. USN har over 18.000 studenter og 1.900 ansatte fordelt på åtte campuser i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og årsbudsjettet er på over to milliarder kroner.

 

Det var Kongen i statsråd som i mai i fjor vedtok at Høgskolen i Sørøst-Norge fortjente å bli ”akkredittert” som det tiende universitet i Norge.

 

Les hele artikkelen her!

mai | 2019

Bærekraft 2.019: – Kloke bedriftsledere tenker i et langsiktig perspektiv

Bærekraft 2.019: – Kloke bedriftsledere tenker i et langsiktig perspektiv

Hva betyr bærekraft for min lønnsomhet og bunnlinje?  

 

Torsdag 22. mai ble bærekraft satt på agendaen i Drammens Teater i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen.

 

– Kloke bedriftsledere tenker i et langsiktig perspektiv. Vi håper at Bærekraft 2.019 gir inspirasjon og verktøy for å implementere bærekraft i bedriftenes fremtidige strategier, sier daglig leder, Rune Kjølstad.

 

På programmet sto hele 12 foredragsholdere fra ulike lokale og nasjonale selskaper, med sitt bidrag og fokus på nettopp bærekraft.

 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Det er et stadig økende fokus på bærekraft i næringslivsammenheng, men hvordan implementerer vi bærekraft i bedrifter, og hvordan kan det påvirke lønnsomhet og bunnlinje i positiv retning? Det var det overordnede spørsmålet under konferansen.

 

Les hele artikkelen her.

mai | 2019

Konferansebyen Drammen: REN Metodedager 2019

Konferansebyen Drammen: REN Metodedager 2019

Vi ønsker REN Metodedager – kraftbransjens viktigste messe og møteplass, velkommen til Drammen. Her viser mer enn 130 selskaper frem metoder og utstyr til mer enn 2 000 besøkende fra nettselskaper, entreprenører og andre bransjeaktører.

 

– Destinasjon Drammen jobber aktivt med å synliggjøre Drammen og løfte frem kvalitetene som gjør Drammen til en attraktiv konferanseby. Arrangementer som dette vil ha store og positive ringvirkninger for Drammen. Hver utstiller representerer er firma, som kanskje også på vegne av sin bedrift skal arrangere enten en sommerfest, julebord eller konferanse. Vår oppgave er at neste konferanse blir lagt til Drammen. I tillegg vil det påvirke flere bransjer i Drammen når 1.500 personer skal oppholde seg i byen i to dager i strekk. Sammen synliggjør vi mulighetene som finnes her.

 

Les hele artikkelen

juni | 2019

Næringsutviklingen i Drammensregionen: – Vi blir lagt merke til

Næringsutviklingen i Drammensregionen: – Vi blir lagt merke til

Det blir lagt merke til at det i Drammensregionen skapes nye arbeidsplasser og at bedrifter og det offentlige samarbeider godt. Den forestående etableringen av Nordens mest suksessrike og bærekraftige gründerhus viser at det er mye på gang og at vi ligger godt an til å nå målene for samarbeidsprosjektet Næringsvekst 2020.

 

Drammen løfter i flokk – igjen, er mottoet for næringsprosjektet. Drammens omdømmesuksess handlet nettopp om å samarbeide for felles mål. Derfor er Næringsvekst 2020 et spleiselag mellom Drammen kommune og byens bedrifter. Det er svært gledelig at byens bedrifter år etter år bidrar med store summer for å gjøre byens og regionens fortrinn bedre kjent. De gjør det i forvissning om at det er en god investering, for eksempel ved at bedriftene blir ettertraktede for attraktive arbeidssøkere.

 

Nylig kunne Statistisk Sentralbyrå rapportere at det i 2018 ble skapt 714 nye arbeidsplasser i Drammen. Det er bedring i forhold til tidligere år og bringer Drammen i tet i forhold til sammenlignbare byer.

 

Les hele kronikken her

juni | 2019

Nye Drammen: – Sammen skal vi skape en sunn vekst

Nye Drammen: – Sammen skal vi skape en sunn vekst

1. januar 2020 går Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune sammen i en ny kommune, som blant annet skal sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en robust økonomi, rette fokus mot samfunnsutvikling, styrke lokaldemokratiet og gi Nye Drammen kommune en sterkere stemme.

 

– Det å bygge en ny kommune er en omfattende prosess, og det kan ikke gjøres alene. Vi er avhengig av god dialog med næringslivet. Dialogmøtene har vært svært nyttige, og vi har fått mange konkrete innspill som vi vil benytte i den videre organiseringen av kommunen, sier Manuela Ramin-Osmundsen, direktør for arbeid og inkludering for Nye Drammen kommune.

 

Les hele artikkelen

juni | 2019

Handelsekspert: – Den fysiske butikkens død er sterkt overdrevet

Handelsekspert: – Den fysiske butikkens død er sterkt overdrevet
juni | 2019

«Pepper» er klar til å hjelpe

«Pepper» er klar til å hjelpe

Det aller siste innen helseteknologi vil bli tatt i bruk når nytt sykehus og helsesenter skal etableres på Brakerøya. Vitensenterets robot ”Pepper” er en av de som er klar til å bidra.

 

Avdelingsdirektør for utvikling og teknologi i Helsedirektoratet, Kristin Mehre, har tidligere uttalt; ”at velferdsteknologi bidrar til bedre kvalitet på tjenestene, økt effektivitet og mindre kostnader.

 

– Delen av den eldre befolkningen øker, og skal vi kunne gi gode helsetjenester i framtiden, må vi ta i bruk teknologi. Vi vil ikke ha nok personell til å møte behovet, påpekte Mehre overfor NRK.

 

Les hele artikkelen